Bacaan Surat Ar Rahman Bahasa Arab, Latin Dan Artinya Full

Bacaan Surat Ar Rahman – Disini kami akan membagikan bacaan surat Ar Rahman lengkap dengan bahasa Arab, latin dan terjemahan atau artinya kepada teman teman semua sebagai bahan bacaan Al Quran online. Surat Ar Rahman sendiri merupakan salah satu surat populer di dalam Al Quran, seperti surat Al Kahfi, surat Yasin dan surat surat di juz Amma.

Ar rahman sendiri merupakan salah satu dari Asmaul Husna, yakni salah satu nama Allah Ta’ala yang sangat mulia dan indah. Dan ada baiknya sebelum kita membaca bacaan surat Ar Rahman, kita pelajari dulu keterangan yang berkaitan dengan surat Ar Rahman ini. Dan berikut ini keterangan selengkapnya.

Informasi Bacaan Surat Ar Rahman

Arti Surat : Yang Maha Pemurah
Golongan Surat : Madaniyah, Makkiyah
Urutan Surat : Urutan Ke-55
Letak Juz : Terdapat Di Juz 27
Jumlah Ayat : 78 Ayat
Jumlah Ruku : 3 Ruku’
Surat Sebelumnya : Surat Al Qamar
Surat Setelahnya : Surat Al Waqi’ah

 

Dalam bacaan surat Ar Rahman sendiri terdapat bacaan yang sering sekali muncul di setiap ayatnya, yakni kalimat ” Fa-biayyi alaa’i Rabbi kuma tukadzdzi ban ” yang artinya “nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan”. Kalimat ini dalam bacaan surat Ar Rahman diulang sebanyak 31 kali. Dan langsung saja teman teman semuanya kita menuju pembahasan utama kita.

Teks Bacaan Surat Ar Rahman Lengkap Bahasa Arab, Latin Dan Artinya

 

Disini kami akan membagikan bacaan surat Ar Rahman kedalam tiga sesi, yang pertama yakni :

  • Sesi bacaan surat Ar Rahman arab.
  • Sesi bacaan surat Ar Rahman latin.
  • Arti dari setiap ayat bacaan surat Ar Rahman.

Dan langsug saja kita menuju sesi pertama, yakni bacaan surat Ar Rahman bahasa Arab.

Bacaan Surat Ar Rahman Bahasa Arab Full

Bacaan-surat-ar-rahmaan-ayat-1-13

bacaan-surat-ar-rahmaan-ayat-14-25

bacaan-surat-ar-rahmaan-ayat-26-30

bacaan-surat-ar-rahmaan-ayat-31-36

bacaan-surat-ar-rahmaan-ayat-37-45

bacaan-surat-ar-rahmaan-ayat-46-53

bacaan-surat-ar-rahmaan-ayat-54-61

bacaan-surat-ar-rahmaan-ayat-62-78

Bacaan Surat Ar Rahman Latin

Bismillahirrahmaanirrahiim

1. Ar-rahmaan

2. ‘Allamal qur-aan

3. Khalaqal insaan

4. Allamahul bayaan

5. Asy-syamsu wal qamaru bihusbaan

6. Wan najmu wasy-syajaru yasjudaan

7. Wassamaa-a rafa’ahaa wa wadha’al miizaan

8. Allaa tathghau fiil miizaan

9. Wa aqiimuul wazna bil qisthi wa laa tukhsiruul miizaan

10. Wal ardha wa dha’ahaa lil-anaam

11. Fiihaa faakihatun wannakhlu dzaatul akmaam

12. Wal habbu dzuul ‘ashfi warraihaan

13. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

14. Khalaqal insaana min shalshaalin kal fakh-khaar

15. Wa khalaqal jaanna min maarijim min naar

16. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

17. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain

18. Fab-iayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

19. Marajal bahraini yaltaqiyaan

20. Bainahumaa barzakhul laa yabghiyaan

21. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

22. Yakhruju minhumaallu’lu’u wal marjaan

23. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

24. Wa lahul jawaaril munsyaaatu fiil bahri kal a’laam

25. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

26. Kullu man ‘alaihaa faan

27. Wayabqaa wajhu rabbika dzuul jalaali wal-ikraam

28. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

29. Yas-aluhuu man fiis-samaawaati wal ardhi kulla yaumin huwa fii sya’n

30. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

31. Sanafrughu lakum ayyuhaats-tsaqalaan

32. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

33. Yaa ma’syaral jinni wal-insi iniistatha’tum an tanfudzuu min aqthaaris-samaawaati wal ardhi faanfudzuu laa tanfudzuuna illaa bisulthaan

34. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

35. Yursalu ‘alaikumaa syuwaazhun min naarin wa nuhaasun falaa tantashiraan

36. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

37. Fa-idzaaan-syaqqatis-samaa-u fakaanat wardatan kaddihaan

38. Fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

39. Fayauma-idzil laa yusalu ‘an dzanbihi insun wa laa jaann

40. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

41. Yu’raful mujrimuuna bisiimaahum fayu’khadzu binnawaashii wal aqdaam

42. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

43. Haadzihii jahannamullatii yukadz-dzibu bihaal mujrimuun

44. Yathuufuuna bainahaa wa baina hamiimin aan

45. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

46. Wa liman khaafa maqaama rabbihii jannataan

47. Wa liman khaafa maqaama rabbihii jannataan

48. Dzawaataa afnaan

49. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

50. Fiihimaa ‘ainaani tajriyaan

51. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

52. Fiihimaa min kulli faakihatin zaujaan

53. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

54. Muttaki-iina ‘alaa furusyin bathaa-inuhaa min istabraqin wa janal jannataini daan

55. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

56. Fiihinna qaashiraatuth-tharfi lam yathmitshunna insun qablahum wa laa jaann

57. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

58. Ka-annahunnal yaaquutu wal marjaan

59. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

60. Hal jazaa-ul ihsaani ilaal ihsaan

61. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

62. Wa min duunihimaa jannataan

63. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

64. Mudhaammataan

65. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

66. Fiihimaa ‘ainaani nadh-dhaakhataan

67. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

68. Fiihimaa faakihatun wanakhlun wa rummaan

69. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

70. Fiihinna khairaatun hisaan

71. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

72. Huurun maqshuuraatun fiil khiyaam

73. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

74. Lam yathmitshunna insun qablahum wa laa jaann

75. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

76. Muttaki-iina ‘alaa rafrafin khudhrin wa ‘abqariyyin hisaan

77. Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadz-dzibaan

78. Tabaarakaasmu rabbika dziil jalaali wal-ikraam

 

Arti Bacaan Surat Ar Rahman

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah, Maha Penyayang

1. “(Tuhan) Yang Maha Pemurah,”

2. “Yang telah mengajarkan al Quran.”

3. “Yang menciptakan manusia.”

4. “Yang mengajarinya pintar berbicara.”

5. “Matahari beserta bulan (beredar) menurut perhitungan.”

6. “Dan tumbuhan serta pepohonan keduanya tunduk pada Nya.”

7. “Dan Allah telah meninggikan langit serta Dia (Allah) telah meletakkan neraca (keadilan).”

8. “Agar kamu tidak melampaui batas tentang neraca itu.”

9. “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan seadil-adilnya dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

10. “Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).”

11. “Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.”

12. “Serta biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.”

13. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

14. “Dia menciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar,”

15. Dan Dia (Allah) yang menciptakan jin dari nyala api.”

16. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

17. “Allah lah yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Allah lah yang memelihara kedua tempat terbenamnya”

18. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

19. “Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,”

20. “Diantara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.”

21. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

22. “Dan Dari keduanya keluar mutiara serta marjan.”

23. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

24. “Dan milik-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.”

25. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

26. “Semuanya yang berada di bumi itu pasti akan binasa.”

27. “Dan tetap kekalah Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran serta kemuliaan.”

28. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

29. “Semua yang ada di langit serta yang ada di bumi selalu meminta pada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.”

30. “Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan?”

31. “Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu wahai manusia dan jin.”

32. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

33. “Wahai golongan jin serta manusia, jika kalian sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.”

34. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

35. “Kepada kalian (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).”

36. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

37. “Maka apabila langit sudah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.”

38. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

39. “Pada masa itu manusia serta jin tidak ditanya tentang dosanya.”

40. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

41. “Orang-orang yang berdosa akan dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun serta kaki mereka.”

42. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

43. “Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang pendosa.”

45. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

46. “Dan untuk orang-orang yang takut ketika menghadap Tuhannya, terdapat dua surga.”

47. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?,”

48. “kedua surga itu memiliki pepohonan serta buah-buahan.”

49. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

50. “Dalam kedua surga itu terdapat dua buah mata air yang mengalir”

51. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

52. “Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang memili pasangan.”

53. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

54. “Mereka bergeletakan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari jarak yang dekat.”

55. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

56. “Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang sopan serta menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (para penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak juga oleh jin.”

57. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

58. “Seakan-akan bidadari itu permata yakut serta marjan.”

59. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

60. “Tiada balasan kebaikan selain dengan kebaikan (pula).”

61. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

62. “Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi (yang lainnya),”

63. Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

64. “Kedua surga itu (nampak) hijau tua warnanya.”

65. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

66. “Dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.”

67. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

68. Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan serta kurma dan delima.”

69. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

70. “Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik lagi cantik-cantik.”

71. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

72. “(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit didalam rumah.”

73. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

74. “Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.”

75. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

76. “Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.”

77. “Maka nikmat dari tuhanmu manakah yang kalian dustakan?”

78. “Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.”

 

Audio Murottal Bacaan Surat Ar Rahman Merdu

 

Berikut ini beberapa audio surat ar rahman yang bisa teman teman jadikan referensi untuk ditirukan maqam (nada baca Al Quran) nya. Untuk teman teman yang ingin mendapatkan audio mp3 murottal bacaan surat Ar Rahman, silahkan kunjungi postingan kami yang berjudul ” Ar Rahman Mp3 “, disana terdapat banyak audio yang bisa di jadikan referensi.

Mp3 Bacaan Surat Ar Rahman Syaikh Sudais : Download

 

Mp3 Bacaan Surat Ar Rahman Syaikh Mishary Rashid  : Download

 

Mp3 Bacaan Surat Ar Rahman Syaikh Al Ghamidi : Download

 

Mp3 Bacaan Surat Ar Rahman Syaikh Hani Ar Rifai : Download

 

Dapatkan Murottal Lainnya :

  1.  Mp3 Al Quran Dan Terjemahannya
  2.  Mp3 Murottal Al Quran Anak

Baik, itu tadi teman teman semuanya bacaan surat Ar Rahman lengkap dengan bahasa Arab, latin serta artinya atau terjemahannya dan juga mp3 bacaan surat Ar Rahman yang bisa di download. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita ambil ilmu di dalamnya, terimakasih.

2 pemikiran pada “Bacaan Surat Ar Rahman Bahasa Arab, Latin Dan Artinya Full”

Tinggalkan komentar